www.csko.cz


Cílem hry za vězně je vyvolat ve vhodném okamžiku vzpouru a zabít všechny dozorce. Za neplnění pokynů (/porušení zákazů) Simona můžete být zabiti. Existuje několik pravidel, za jejichž porušení můžete dostat ban (viz. Tresty vězňům).
Hra za dozorce je určena pouze pro hráče mající potřebné zkušenosti a funkční mikrofon. Podstatou jejich hry je zábavnou formou zabavit a současně pohlídat vězně, aby se zabránilo případné vzpouře (to však neznamená co nejrychleji se jich zbavit). Porušení pravidel u dozorců se trestá zákazem k CT (nemožnost hrát nějakou dobu za dozorce).

Barvy vězňů:

Pravidla pro vězně:

 1. Při reakcích je zakázáno dělat něco jiného, než Simon určí.
 2. Povinností vězně je plnit Simonovy příkazy a zákazy.
 3. Zákaz podvádění při atrakcích a módech (např. zneužití bugu).
 4. Vězeň nemůže napadnout jednotlivé dozorce, pokud tak učiní (střelí nebo boxne), automaticky se stává hledaným a dozorci mají právo hráče zabít.
 5. Hráči s volným dnem je zakázáno narušovat hru Simona, mačkat tlačítka v boxu, apod.
 6. Zákaz slovíčkařit, vězeň musí plnit řádně úkoly Simona.
 7. Zákaz zdržování hry při posledním přání.
 8. Zákaz mačkat CT tlačítka, která v daný moment zabijí jiného hráče (neplatí při HVD). (trestáno banem)
 9. Zákaz doplňovat HP a AP při všech módech (přestřelka, shark, apod.) a posledním přání. (trestáno banem)
 10. Zákaz prozrazovat polohu spoluhráče. (trestáno banem)
 11. Zákaz bugovat se texturou z cely. (trestáno banem)

Pravidla pro dozorce:

 1. Povinnost mít funkční mikrofon.
 2. Simon má povinnost řídit hru, ostatní dozorci musí poslouchat jeho pokyny.
 3. Každý živý dozorce má povinnost ihned se stát Simonem (příkazem /simon), pokud nikdo Simonem není.
 4. Úkolem Simona je hráče zabavit, nikoliv se jich zbavit.
 5. Simon nesmí dávat příkazy na myš.
 6. Simon nesmí dávat nesmyslné či nesplnitelné příkazy.
 7. Simon nesmí měnit pravidla během atrakce/hry.
 8. Simon nesmí dávat reakce s výhodou, aby daný hráč vybral vězně, kteří zemřou (tzv. reakce na smrt).
 9. Při poslední reakci s nevýhodou Simon nesmí zabít posledního hráče (smrt není nevýhoda).
 10. Zabíjet hráče na reakce má povoleno pouze Simon, nestanoví-li Simon jinak.
 11. Simon má právo zabít dozorce, který narušuje hru Simona.
 12. Dozorci mají právo zabít hráče, který se k dozorci nebezpečně přiblížil.
 13. Zákaz doplňovat si životy během módů.
 14. Zákaz prozrazovat polohu spoluhráče.
 15. Zákaz přejíždět ostatní dozorce.
 16. Zákaz přehazovat zbraně.
 17. Zákaz brát zbraně v bednách, které jsou určené pro vězně (tzv. zabraňování vzpouře).
 18. Zákaz spolupracovat s vězni (např. házení zbraní - výjimkou je však ověření, zda vězeň nemá zbraň).
 19. Dozorcům je zakázáno fragovat, zabíjet zbytečně hráče (Příklad: běžte k bočním stěnám boxu). Tím se myslí i to, když má vězeň příkaz "puštěná klávesnice", Simon musí tolerovat to, když se hráč pohne jen o malý kousek.
 20. Pokud byl hráči udělený FK, povinností Simona je udělit danému hráči při začátku následujícího kola VD (při 3 nebo více FK se následující kolo uděluje HVD).
 21. Náhodu je možno spustit pouze jednou za kolo.

Dodatek :

Pravidla během HVD:

 1. Vězni se před zbrojnicí pohybují na vlastní zodpovědnost, při FK nebude udělen VD.
 2. Dozorci mohou zabít vězně, který je hledaný nebo drží zbraň, a to pouze ze zbrojnice.
 3. Pokud dozorce opustí zbrojnici, nesmí napadnout žádného vězně (ani hledaného).

Tresty vězňům (uvedeny nejvyšší délky):

 1. Doplňování HP/AP při módu/posledním přání - ban 3 hodiny
 2. Mačkání CT tlačítek (dojde-li ke smrti jiného hráče) mimo HVD - ban 1 den
 3. Prozrazování polohy spoluhráče - ban 3 hodiny
 4. Bugování se texturou z cely - ban 3 hodiny

Tresty dozorcům (uvedeny nejvyšší délky):

 1. Nemá použitelný mikrofon - zákaz 1 týden
 2. Neschopnost simonovat - zákaz 1 týden
 3. Nehlídní Simona/neposlouchání jeho příkazů/vyrušování Simona - zákaz 1 týden
 4. Házení zbraní vězňům - zákaz 3 týdny
 5. Úmyslný FK - zákaz 3 týdny
 6. Zneužívání mikrofonu/vulgárnost - zákaz 1 týden
 7. Přehazování zbraní - zákaz 3 dny
 8. Doplňování při módu - ban 3 hodiny

Pravidla speciálních her:

Kliknutím na položku se zobrazí příslušné informace

 1. Pravidla
 2. Příkazy
 3. Votování map - zkratka do chatu: napoveda
 4. www.csko.cz
 5. Co dělat, když někdo porušuje pravidla